آخرین وضعیت آب و هوای کشورمان مورخ 9 آبان1396

براساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی بنا به تصاویر ماهواره ای و داده های هواشناسی گذر ناوه ای از شمال شرق کشور سبب رشد ابر، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در مناطقی از استان های گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی می شود.

همچنین با ورود توده گرد و خاک از کشور عراق به مرزهای غربی کشور در استان های ایلام،کرمانشاه،لرستان، همدان،کردستان،آذربایجان غربی و شرقی وزش باد ، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

طی روزهای جمعه و شنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور در استان های واقع در غرب دامنه های زاگرس و دامنه های جنوبی ابرز بارش باران و وزش باد پیش بینی می شود.

آخرین وضعیت آب < />و</em> هوای کشورمان مورخ 9 آبان1396

آخرین وضعیت آب < />و</em> هوای کشورمان مورخ 9 آبان1396آخرین وضعیت آب < />و</em> هوای کشورمان مورخ 9 آبان1396آخرین وضعیت آب < />و</em> هوای کشورمان مورخ 9 آبان1396

 

«مطلب ویژه»:  جملات کوتاه و مفهومی برای زندگی بهتر